Mr. Yongjun Liang 梁勇军
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

Mr. Yongjun Liang 梁勇军
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

No.1 Shihuan Road, Shilongzai, Shuitian Village, Shiyan Town,
Shenzhen, China
T: (86) 138-26981202
E: yongliang@szyuto.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 06/01/2017
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2021