G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

Mr. Dan Huang 黄丹
Unisource Trading (Shanghai) Co., Ltd.
佑尼梭斯贸易(上海)有限公司

Suite 3602-03, 36/F Office Tower, Di Wang Commercial Centre, Shun Hing Square,
5002 Shen Nan Road East, Shenzhen, 518001, China
中国深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心3602单元 (郵編: 518001)
T: (86) 189-22969372
E: Dan.Huang@veritivcorp.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 07/01/2020
Thru 到期日 到期日 : 06/30/2022

Mr. De Qiu Li 李德球
Manroland Printing Equipment (Shenzhen) Co. Ltd.
曼罗兰印刷设备 ( 深圳 ) 有限公司 – 上海分公司

China
T: (86) 130-06822892

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 10/01/2019
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2021

Mr. Denny Zhang 张正来
Microsoft China Shenzhen Office
微软中国深圳

China
T: (86) 18025336551
E: denny.zhang@microsoft.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 10/01/2019
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2021