G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 Expert 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr Changchun Chen 陈长春
X-Rite Asia Pacific Limited
爱色丽 ( 亚太 ) 有限公司

China
中国广东省广州市中山三路33号中华国际中心B塔25层2510单元
T: (86) 139-24209168
E: changchunchen@xrite.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 07/01/2011
Thru 到期日 到期日 : 06/30/2021

Mr. Kam Wah Lo, Johnny - 罗锦华
Fuji Xerox (Hong Kong) Limited
富士施乐(香港)有限公司

11/F, 12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong
香港太古城太古湾道12号11楼
T: (852) 25132457
E: johnny.lo@hkg.fujixerox.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 11/01/2020
Thru 到期日 到期日 : 10/31/2022

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 Expert 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Alfred Mo King Au 区务敬
朗進科技有限公司

Hong Kong, China
香港火炭坳背灣街 61-63號 盈力公業中心 10樓 21室
T: (852) 92749899
E: alfredau0310@hotmail.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 10/01/2010
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2021