G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

Mr. Chunmu Lu 吕春木
Cheng Loong (Gwang Tung) Paper Co., Ltd.
正隆 ( 广东 ) 纸业有公司

China
中国广东省东莞市厚街镇工业城东业路
T: (86) 769-88632888
E: amu@mail.clc.com.tw

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 02/01/2019
Thru 到期日 到期日 : 01/31/2021

Mr. Cong Zhang
Shanghai S&L Printing Co., Ltd.

China
E: zhangcong@enjoyprint.cn

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 06/01/2018
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2020

Mr. Dan Huang 黄丹
Unisource Trading (Shanghai) Co., Ltd.
佑尼梭斯贸易(上海)有限公司

Suite 3602-03, 36/F Office Tower, Di Wang Commercial Centre, Shun Hing Square,
5002 Shen Nan Road East, Shenzhen, 518001, China
中国深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心3602单元 (郵編: 518001)
T: (86) 189-22969372
E: Dan.Huang@veritivcorp.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 07/01/2020
Thru 到期日 到期日 : 06/30/2022