G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Ka Kin Tam 谭家健
Charming Printing (Boluo) Ltd.

China
T: (86) 752-2035828-8588
E: kent@charmingprinting.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 12/01/2012
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2019

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 10+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家10+年**

Mr. Ka Yiu Au Yeung

Hong Kong, China
E: kttiayky@vtc.edu.hk

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 07/01/2010
Thru 到期日 到期日 : 06/30/2019

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 Expert 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Ka Yun Wan 温家润
Advance Graphic Systems, Ltd.

Flat 2Q, Phase1, Kwun Tong Industrial Centre, 472-484 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Hong Kong
E: koma@ags-hk.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 03/01/2014
Thru 到期日 到期日 : 02/28/2022